chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website của chúng tôi là https://clubsanjosenet/

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP và chuỗi user agent của trình duyệt của khách truy cập để hỗ trợ phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn, còn gọi là hash, có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem liệu bạn có sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automatticcomprivacy. Sau khi bình luận của bạn được phê duyệt, hình đại diện của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận của bạn.

Phương tiện

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng EXIF GPS đi kèm. Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookies. Điều này giúp cho sự tiện lợi của bạn để bạn không cần phải điền thông tin của mình lại khi bạn để lại một bình luận khác. Những cookies này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookies hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookies để lưu thông tin đăng nhập của bạn và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookies đăng nhập sẽ tồn tại trong hai ngày, và cookies lựa chọn màn hình sẽ tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn Ghi nhớ tôi, đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookies đăng nhập sẽ bị loại bỏ.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản là chỉ số ID của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng như video, hình ảnh, bài viết, v.v. Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách hoàn toàn giống như nếu khách truy cập đã truy cập vào trang web khác.

Những trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookies, nhúng theo dõi bên thứ ba, và theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.Khi yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Thời gian lưu trữ dữ liệu của bạn

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và các siêu dữ liệu liên quan sẽ được lưu giữ vô thời hạn Điều này giúp chúng tôi nhận biết và chấp nhận bất kỳ bình luận theo sau nào một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi, nếu có, chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình vào bất kỳ thời điểm nào trừ khi họ không thể thay đổi tên người dùng của mình Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó

Những quyền hạn mà bạn có với dữ liệu của mình

Nếu bạn có một tài khoản trên trang web này, hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tập tin xuất khẩu của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi bắt buộc phải giữ cho mục đích quản lý, pháp lý hoặc an ninh

Nơi mà dữ liệu của bạn được gửi đến

Bình luận của khách thăm có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện rác tự động